Виробництво

Установка

Переробка нафти здійснюється за паливно-оливною схемою з використанням наступних процесів:

 • Знесолення та зневоднення нафти;
 • Первинної переробки нафти;
 • Ввторинної перегонки бензину;
 • Вакуумної перегонки мазуту;
 • Каталітичного крекінгу та риформінгу;
 • Гідроочищення палив;
 • Газофракціонування;
 • Деасфальтизації та очищення оливних фракцій селективними розчинниками;
 • Їх депарафінізації та гідроочищення, сіркоочищення сухих газів;
 • Первичної обробки нафти;
 • Вторинної перегонки бензину;
 • Вакуумної перегонки мазуту;
 • Каталітичного крекінгу і риформінгу;
 • Гідроочищення палив;

Виробництв:

 • Сірки;
 • Будівельних та дорожніх бітумів;
 • ароматичних вуглеводнів;

Проектна потужність первинної переробки нафти - 18,6 млн. тонн на рік.


Установка

Основна сировина для переробки - нафта. Крім неї підприємство переробляє газовий конденсат. Можлива переробка додатково вакуумного газойлю зі сторони в якості сировини установок каталітичного крекінгу. Нафтова сировина надходить на підприємство трубопроводом та залізничним транспортом.


Установка

Кількість працюючих на LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"" складає близько 4000 чоловік. Керівництвом підприємства приділяється постійна увага поліпшенню професійних якостей колективу нафтопереробників, його стабільності. Підприємство має ліцензію Міністерства освіти України на право проведення навчання з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників за основними професіями.